Tata Tertib Peserta Ujian

TATA TERTIB PESERTA UJIAN
(DIBACAKAN OLEH PENGAWAS 25 MENIT SEBELUM UJIAN DIMULAI)
Tata Tertib selama ujian berlangsung adalah sebagai berikut :

 • Peserta tidak diperkenankan menjamah berkas soal Ujian sebelum diberi tanda oleh Pengawas Ujian.
 • Setelah tanda ujian dimulai diberikan, pertama-tama peserta harus memeriksa semua lembar Naskah Ujian dengan seksama untuk melihat apakah sudah lengkap. Apabila ditemukan halaman yang tidak lengkap segera minta ganti dengan Naskah Ujian yang baru kepada Pengawas.
 • Setelah peserta tahu pasti bahwa Naskah Ujian yang diterimanya sudah lengkap, maka peserta segera memeriksa LEMBAR JAWABAN UJIAN (LJU).
 • Peserta mengisi Lembar Jawaban Ujian dengan NAMA, NOMOR UJIAN, TANGGAL LAHIR dengan mengikuti PETUNJUK YANG DIBACAKAN oleh Pengawas, kemudian salinlah : “Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisikan dalam formulir ini adalah benar”, ditempat yang telah disediakan dengan PENSIL 2B.
 • Peserta mengisi LJU dengan PENSIL 2B.
 • Selama ujian berlangsung peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian, kecuali seizin pengawas.
 • Apabila peserta telah selesai mengerjakan ujian sebelum waktu ujian berakhir, maka peserta harus tetap duduk di tempat sampai ujian selesai.
 • Peserta tidak diperkenankan saling meminjamkan alat tulis, berbicara, menggunakan catatan, menggunakan alat komunikasi seperti telepon seluler (HP), ipad, ipod, iphone dll, serta melakukan kecurangan dalam bentuk dan cara apapun.
 • Sepuluh menit sebelum ujian selesai, Pengawas akan memberikan tanda bahwa ujian akan selesai dalam sepuluh menit lagi.
 • Peserta harus memeriksa apakah KODE NASKAH, NAMA, NOMOR UJIAN, TANGGAL LAHIR, sudah dicantumkan dan dihitamkan pada LJU.
 • Pada waktu tanda ujian selesai diberikan oleh Pengawas, maka peserta tidak diperkenankan meneruskan pekerjaannya serta tetap duduk di kursinya.
 • Pengawas akan datang untuk mengumpulkan LJU Peserta tetap duduk di kursinya.
 • Peserta baru boleh meninggalkan ruang ujian, apabila telah diberi tanda oleh pengawas.
 • Setiap pelanggaran terhadap Tata Tertib Ujian Masuk Politeknik Negeri Sriwijaya akan mengakibatkan peserta ujian tidak akan diikutsertakan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.